Psykiatri avdelningen 9

Besöksadress
Stengårds sjukhus
Sibeliusgatan 14, 9. vån., Helsingfors

Postadress
PB 590, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
(09) 471 63745
Fax (09 471 63744

Besökstid
må-fr 13-19
la-su 13-19

Avdelningen 9 är en sluten avdelning, där man vårdar patienter som kräver psykiatrisk vård på specialnivå, såsom

  • patienter som lider av psykiska störningar, särskilt svårt deprimerade patienter,
  • patienter som insjuknat i psykos för första gången,
  • mammor med förlossningsdepression,
  • patienter som behöver psykiatrisk vård vid somatiska avdelningar på HUCS sjukhus i Helsingfors,
  • patienter som hör till personalen inom hälsovårdsbranschen,
  • särskilt krävande patienter som ska genomgå bedömning av arbetsförmåga och som behöver uppföljning vid avdelningen,
  • neuropsykiatriska patienter som kräver uppföljning vid avdelningen,
  • patienter som lider av särskilt problematiska somatoforma störningar,
  • undersökning och vård av psykiatriska patienter som är döva eller hör mycket dåligt,
  • utländska patienter som behöver psykiatrisk vård.