Kliniken för ätstörningar

Besöksadress
Ulfåsa, Barnets Borgs vägen 2a, Helsingfors

Postadress
PB 282, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Polikliniken 09 471 78140, 09 471 78130
Avdelningen S1
   Dagpatienter 050 427 9901
   Heldygnspatienter 09 471 78130
Fax 09 471 63614

Kliniken för ätstörningar är en specialvårdsenhet för över 13-åriga ungdomar och vuxna patienter med ätstörningar. Den producerar tjänster för invånare i HNS-området och med betalningsförbindelse för invånare utanför området.

Målet är att behandlingen av ätstörningar främst genomförs som öppenvård. Polikliniken erbjuder olika tidsbestämda individ-, grupp-, och familjebehandlingar. Som stöd för den polikliniska vården vid kliniken för ätstörningar är avdelningen som har 12 vårdplatser för patienter i dygnet runt-vård och 8 för dagpatienter (kl 8-18). Dessutom har avdelningen 2 upp-följningsplatser. Vid avdelningen vårdas personer med svår anorexi och genomförs tidsbestämda vårdperioder vid svår bulimi. Under dagpatientperioder är målet också att korrigera näringstillståndet med stött ätande.

 

 Karta och förbindelser

 
:


. .