Beroendepsykiatriska avdelningen 6

Besöksadress
HUCS Psykiatricenter
Fältskärsgatan 12, 6. vån., Helsingfors

Postadress
PB 590, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
(09) 471 63647
Fax (09) 471 63873

Vid beroendepsykiatriska avdelningen undersöks och vårdas patienter med svår psykisk störning och samtidigt rusmedelsberoende (dubbeldiagnos).