Kirurgiska polikliniken

Besöksadress
Hertonäs sjukhus
Kirurgiska polikliniken
Rävvägen 8, Helsingfors

Postadress
PB 630, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Förfrågor som gäller patientvård: 09 471 78240, 050 428 7605
Fax: 09 471 78243

Avdelningsskötare: Nina Oksanen 050 427 2957
Ansvarig läkare: Mika Paavola
Avdelningssekreterare: 09 471 78250, 050 427 2956

Öppethållningstider: må–fr kl. 7.30–15.30 
 
Kirurgiska polikliniken vid Hertonäs sjukhus är en remiss- och kontrollpoliklinik som undersöker och vårdar patienter som undergått kirurgiska ingrepp i övre extremiteterna och händerna. Utöver den egentliga poliklinikmottagningsverksamheten utför polikliniken också mindre kirurgiska ingrepp i lokalbedövning.


 

 Köförfrågor

 

Telefontider:
må-ti och to-fr kl. 9–11

09 471 78233
09 471 78251
09 471 78241