Hertonäs sjukhus

Rävvägen 8, Helsingfors
PB 630, 00029 HNS

Förfrågningar om kirurgi: 09 471 78247, 471 78250

På Hertonäs sjukhus finns HUS och Helsingfors stads funktioner.

Handkirurgi och ortopedi för de övre extremiteterna har koncentrerats till Hertonäs sjukhus. På sjukhuset finns inte vårdavdelningar, alla patienter får åka hem efter operationen.

Laboratorie- och röntgenundersökningar utförs före poliklinikbesöket eller operationen. På Hertonäs sjukhus finns inte laboratorium eller röntgen, lämpliga verksamhetsställen kan sökas i menyn nedan.

Helsingfors stad använder sjukhuset som tillfälliga lokaler och från och med 2019 finns Kvarnbäckens mångsidiga servicecentral i lokalerna.   

 

 

Vasen palsta
Oikea palsta
:


. .