Haartmanska sjukhuset

Mejlans samjour

Innan du uppsöker jouren ska du ringa det avgiftsfria servicenumret 116 117. 
 
Patientförfrågningar09 471 71120
Fax: 09 471 76801

Jourpolikliniken betjänar i första hand över 16-åriga helsingforsare som bor i de södra, mellersta och västra delarna av staden. I brådskande situationer ges vård oavsett bostadsort.

Hälsocentraljour
Öppen måndag–fredag kl. 16–22 och under veckoslut 822.
Måndag–fredag 8–16 är den primära vårdstället för helsingforsare den egna hälsostationen vid akuta sjukdomsfall och mindre olyckor.

Jour inom specialiserad sjukvård
Öppen dygnet runt. Patienterna kommer till den specialiserade sjukvårdsjouren med remiss av läkare eller i nödfall utan remiss.

Jouren för barn och ungdomar under 16 år finns på Nya barnsjukhuset.

Kvälls- och veckoslutsjouren inom tandvård Ring numret 09 471 71110 innan du upp tandvårdsjouren. Mer information om jouren för munsjukdomar finns här​.

Ansvariga personer
avdelningsöverläkare Timo Suonsyrjä
avdelningsskötare Terttu Törrönen

Besöksavgifter

 
Avdelningar

Jouravdelningen
besökstid kl. 14–19
tlf. 09 471 76849                   
avdelningsskötare Leena Puolakanaho 
 
Inremedicinska avdelningen 3
besökstid kl. 14-18.30 
avdelningssekreterare tlf. 09 471 768 56
avdelningsskötare Pia Volmanen
 
Inremedicinska avdelningen 4
besökstid kl. 14-18.30
avdelningssekreterare tlf. 09 471 76888
fax 09 471 76805
avdelningsskötare Katri Lönnqvist

Inremedicinska avdelningen 6
besökstid kl. 14-18.30
kansli/avdelningssekreterare tlf. 09 471 76894
vårdpersonal 09 471 76895
avdelningsskötare Tarja Kettunen
 
OmaOlo_1200x1200px_1SVE_pieni.jpg