Fagernäs sjukhus

 


Fagernäs sjukhusets avdelningar och enheter har flyttat till 
Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo.