Förlossningsavdelning

Besöksadress
Esbo sjukhus
Karvasbackavägen 6, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Förlossningsmottagning: barnmorska 09 471 82111
Fax: 09 471 85916
Avdelningssekreterare: 09 471 82110

Öppethållningstider: förlossningsmottagning dygnet runt.
 
Förlossningsavdelningens grundläggande uppgift är att ta hand om förlossningar på ett sätt som är säkert för patienterna samt sköta om det nyfödda barnets välfärd.

I förlossningsavdelningens uppgifter ingår också mottagning av förlossningspatienter, där man observerar och vårdar komplikationer i anslutning till graviditeten.
 
På avdelningen har man förbundit sig till WHO:s och UNICEF:s program för babyvänlighet.

***

Obs! På grund av coronaviruset (Covid-19)-epidemin är alla besök tillsvidare förbjudna. Föderskans stödperson som inte har symtom på smittsam sjukdom får närvara vid.

Om du kommer för att föda och har antingen coronavirusmisstanke, bekräftad coronavirusinfektion eller symtom på luftvägsinfektion så ska du ringa mottagningen för föderskor på numret 09 471 82111 före du kommer till sjukhuset. Meddela också om det i familjen eller i närkretsen finns misstanke om coronavirus, bekräftade coronavirusinfektioner eller andra symtom. Under coronavirusepidemin kan man inte komma för at föda utan att ringa ett förhandssamtal. 

vauvamatkalla_videot_tekstibanneri_160x100 RU.jpg