Förlossningsavdelning

Besöksadress
Esbo sjukhus
Karvasbackavägen 6, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Förlossningsmottagning: barnmorska 09 471 82111
Fax: 09 471 85916
Avdelningssekreterare: 09 471 82110

Öppethållningstider: förlossningsmottagning dygnet runt.
 
Förlossningsavdelningens grundläggande uppgift är att ta hand om förlossningar på ett sätt som är säkert för patienterna samt sköta om det nyfödda barnets välfärd.

I förlossningsavdelningens uppgifter ingår också mottagning av förlossningspatienter, där man observerar och vårdar komplikationer i anslutning till graviditeten.
 
På avdelningen har man förbundit sig till WHO:s och UNICEF:s program för babyvänlighet.

***
Obs! På grund av coronaviruset (Covid-19)-epidemin är alla besök tillsvidare förbjudna. Förutom en stödperson eller maken/makan kan en doula närvara vid förlossningen.​

vauvamatkalla_videot_tekstibanneri_160x100 RU.jpg