BB-avdelning N6C och N6E

Besöksadress
Karvasbackavägen 6, Esbo

Postadress
PB 800, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Avdelningssekreterare: 09 471 82164 (vardagar kl 8-16)
Kansliet: 09 471 82160
Fax: 09 471 85916

På avdelningen vårdas mödrar och barn efter förlossning. Familjer får vägledning i spädbarnsvård, amning och moderns återhämtning. Vårdtiden planeras individuellt.

Rummen är enkelrum, där en extra vuxen ryms att övernatta tillsammans med mamman och babyn.

Avdelningen har ett begränsat antal familjerum.

På avdelningen har man förbundit sig till WHO:s och UNICEF:s program för babyvänlighet.

Besökstid
Avdelningarna N6C och N6E har fria besökstider varje dag mellan kl. 8 - 20. Vi önskar att familjen själv visar gästerna till rätt rum. Under vårdåtgärder önskar vi att gästerna lämnar rummet.

Personer med smittande sjukdom får inte komma på besök.

Besök på avdelningen under infektionstid (influensa och RSV)

För patienternas säkerhet och förebyggande av spridning av infektioner begränsas besöken på avdelningen under infektionstid. Två personer åt gången kan besöka patienten. Det är bra att i förväg komma överens med personalen om besök av syskon. När man har en smittsam sjukdom kan man inte komma på besök. Under infektionstid rekommenderar vi att patienterna vistas huvudsakligen i sina rum på vårdavdelningen. Personalen ger ytterligare information om besökspraxis.  När man har en smittsam sjukdom kan man inte komma på besök.​​

OBS! På grund av coronavirus (Covid-19)-epidemin tar vi inte emot besök.​