Neurologiska polikliniken

Besöksadress
Dals sjukhus, byggnad 4, S-trappa, 1. våningen
Läkaregatan 8, Helsingfors
 
Postadress
PB 571, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Vårdsekreterare 09 471 71259  (månfre kl. 8.3010.30)
Remissbehandling 040 486 9904 (månfre kl. 911)
 
Öppethållningstid: måntor kl. 815, fre kl. 814.00