Talterapi

​Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3 våningen

Neurologiska polikliniken, talterapeut
050 427 8961

Rehabiliteringsenheten för hjärncirkulationsstörningar (AVH), talterapeut
040 589 2290

Talterapitjänster på Borgå sjukhus

Talterapi är medicinsk rehabilitering.  Talterapeuten undersöker och rehabiliterar kundernas tal-, röst-, språk- och kommunikationsstörningar. I talterapin bedöms och rehabiliteras dessutom funktioner som hör ihop med munmotorik och sväljningsstörningar. Handledning av kundens närmiljö hör också till talterapin. Talterapin kan utföras som individuell terapi eller terapi i grupp.

Borgå sjukhus talterapitjänster riktas till vuxna kunder på neurologiska polikliniken eller AVH-rehabiliteringsenheten. Talterapin hör då ihop med vården av kundens hjärncirkulationsstörningar eller framskridande neurologiska sjukdomar, såsom ALS, MS eller Parkinsons sjukdom. Anskaffning av kommunikationshjälpmedel sker via HNS/Hjälpmedelscentralen.