Socialarbete

Porvoon sairaala
Sairaalantie 1, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

Socialarbetarna vid Borgå sjukhus betjänar alla patienter som vårdas på sjukhusets avdelningar och polikliniker och deras anhöriga.

Socialarbetare, patientombudsman
Tove Munkberg
tel. 019 548 2887, 040 730 3696

Socialarbetare
Britt Sorsa-Hotakainen
tel. 019 548 2233, 040 734 2262

Socialarbetare
Anne-Christine Laitinen
tel. 040 546 5139​

Socialarbetet utgör en del av strävan efter att hjälpa och stöda patienten på ett helhetsinriktat sätt. Socialarbetaren deltar som medlem av en multiprofessionell arbetsgrupp i undersökningen av patienten och i planeringen och genomförandet av vården och rehabiliteringen.

När en person insjuknar eller blir handikappad inverkar detta på många sätt på vardagen - familjelivet, hur man klarar sig hemma, arbetet, inkomsten och hobbyerna. Patienten erbjuds möjlighet att diskutera med en socialarbetare om de ändringar och frågor som den nya livssituationen för med sig. Syftet med samtalet är att finna lösningar som hjälper patienten att klara sig och orka. Socialarbetaren kommer överens med patienten och är därefter i kontakt med anhöriga, myndigheter, organisationer och övriga parter som erbjuder stöd, tjänster eller andra förmåner.

Vad gör socialarbetarna?

  • De ger information om socialskydd och -tjänster och hjälper vid behov med att fylla i ansökningar.
  • De deltar tillsammans med patienterna, de anhöriga och personalen i planeringen av utskrivningen och organiseringen av den fortsatta vården.
  • De hjälper till med att utreda arbetsförmågan och rehabiliteringsmöjligheterna och deltar tillsammans med övriga yrkesgrupper i uppgörandet av rehabiliteringsplaner.
  • De samarbetar med myndigheterna och övriga samarbetsparter.
  • De ger stöd och samtalshjälp till patienter och deras anhöriga.
  • De informerar om hur patientorganisationerna fungerar.
  • De informerar om frågor som hänför sig till patientens rättigheter.