Neuropsykologisk rehabilitering

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1
06150 Borgå

Neuropsykolog Juha Laakso
förnamn.efternamn@hus.fi

​Neuropsykologisk rehabilitering planeras individuelt på basen av en neuropsykologisk undersökning.

Neuropsykologisk rehabilitering är en del av den medicinska rehabiliteringen. Rehabiliteringens syfte är att lindra svårigheter med informationsbehandling och beteende orsakade av funktionsstörningar i hjärnan.

Med neuropsykologisk rehabilitering försöker man förbättra och upprätthålla rehabiliteringsklientens självständiga funktionsförmåga och arbetsförmåga, minska behovet av andras hjälp, förbättra livskvaliteten och fjämja anpassningen till svårigheterna.