Näringsterapeut

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Näringsterapeut Salme Lehmuskorpi, 019 548 2886

Näringsterapeuten hör till polikliniken för invärtesmedicin vid Borgå sjukhus men tjänsterna är tillgängliga för alla specialområden vid sjukhuset när en patient behöver näringsbehandling eller -styrning. Remisser från HUCS tas också emot. Däremot kan en hälsocentral, företagshälsovård eller en privatläkare inte skicka en patient endast för näringsterapi till Borgå sjukhus.

Vad gör en näringsterapeut?

  • patientstyrning i första hand på individmottagning utifrån patientens individuella situation antingen som engångsbesök eller långvarig uppföljning
  • gruppvård av fetma
  • planering och uppföljning av näringsbehandling för avdelningspatient
  • utveckling av näringsbehandling och -styrning