Fotvård

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1
06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (entrévåningen), polikliniken för invärtesmedicin och lungsjukdomar

Telefon 019 548 2482, mån–fre kl. 12.00–12.30

Anmälan till fotvårdarens mottagning sker på polikliniken för invärtesmedicin och lungsjukdomar.

Fotvårdaren sköter sjukdomsrelaterade fotproblem. Fotvårdstjänsterna är avsedda i första hand för diabetiker i riskklasserna 1–3. Patienterna kommer till fotvårdarens mottagning med remiss av läkare.