Ergoterapitjänster

Borgå sjukhus/fysioterapi
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
2. våningen

Ergoterapeuterna är en del av fysioterapienheten.

Öppettider
mån–tor kl. 8.00–16.00, fre 8.00-14.45

Telefon:
 019 548 2560
Telefontider: mån–tor 8.30-15.00, fre 8.30-13.00

Ergoterapin utgör en del av det multiprofessionella samarbetet för att främja patientens rehabilitering. Ergoterapi genomförs på bäddavdelningen eller polikliniskt i terapilokalen och vid hembesök hos patienten. Ergoterapeuten deltar i ordnandet av fortsatt rehabilitering. Ergoterapeuten deltar i undervisning och handledning av studerande.

Inom ergoterapin bedöms patientens behov av rehabilitering, planeras och genomförs terapi utifrån patientens behov och vidare samarbetar man såväl med patientens närstående som övriga yrkesmänniskor inom rehabilitering.

Inom specialsjukvården ges ergoterapi endast med remiss av läkare. Ergoterapeuten betjänar efter behov alla sjukhusets bäddavdelningar och polikliniker. Patienterna kommer från områdena för neurologi och inre medicin eller ortopedi. Inom ergoterapin utförs bland annat bedömning av funktionsförmågan, tillverkas individuella handortoser, ges handledning i behandlingen av ärr och råd om ergonomi och hjälpmedel.

Syftet med ergoterapi är att göra det lättare för patienten att på ett ändamålsenligt sätt klara av de dagliga funktionerna. Med hjälp av ergoterapi har patienten möjlighet att lära sig nya sätt att klara av vardagssysslorna trots sjukdom och både patientens självkänsla och livskvalitet blir märkbart bättre.

 

Ergoterapitjänster inom Borgås psykiatriska enheter

Psykiatriska ergoterapicentralen (I Borgå stads centrum)

Psykiatriska ergoterapienheten (I Vårberga sjukhus)