Ungdomspsykiatriska polikliniken

Borgå sjukhus
Prästgatan 19, 5:e vån.
06100 Borgå

Kansli 019 548 3840
Fax 019 548 3802

Ungdomspsykiatriska polikliniken betjänar 13–17-åriga ungdomar och deras föräldrar i frågor som gäller undersökning och vård. Besöken är avgiftsfria för ungdomarna och deras föräldrar.