Psykiatriska rehabiliteringspolikliniken

Mannerheimgatan 20, 4:e vån.
06100 Borgå

Kontaktpersoner:                                                             
Biträdande överläkare Martina Nordström
Avdelningsskötare: Marko Rantanen
E-post förnamn.efternamn@hus.fi

Kansliet 019 548 3740
Fax 019 548 3741

Rehabiliteringskliniken är en öppenvårdsenhet inom specialområdet psykiatri. Till dess distrikt hör alla kommuner inom Borgå sjukvårdsområde, det vill säga Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola och Borgnäs.

Rehabiliteringspolikliniken finns i WSOY-huset i centrum av Borgå.
Polikliniken är öppen vardagar kl. 8–16.

Rehabiliteringspolikliniken är avsedd för personer som lider av schizofreni eller någon annan långvarig psykossjukdom.

Patienterna kommer till rehabiliteringspolikliniken med remiss av läkare och de informeras om den beställda tiden per brev eller telefon. Besöken är gratis för patienten.

Grunden för vården och rehabiliteringen utgörs av en konfidentiell vårdrelation och en individuell vård- och rehabiliteringsplan som görs upp efter en undersöknings- och bedömningsperiod. Vid behov görs en bedömning av funktionsförmågan med hjälp av ergoterapeutiska metoder eller en psykologisk undersökning.

Besöken genomförs som besök på mottagningen eller hembesök med beaktande av rehabiliteringspatientens behov, närmaste anhöriga och nätverk.
De viktigaste vårdformerna är vårdrelationsarbete och läkemedelsvård. Vårdrelationsarbetet omfattar till exempel diskussioner som hjälper patienten att klara sig, psykoedukation, familjeträffar, inlärning och handledning i dagliga funktioner hemma hos patienten, övning av sociala färdigheter och samverkan med patientens övriga stödnätverk.