Psykiatriska polikliniken

Den psykiatriska polikliniken vid Borgå sjukhus har tre verksamhetsställen: i Borgå, Lovisa och Sibbo. Poliklinikerna behandlar bland annat patienter som lider av allvarliga affektiva störningar, ångeststörningar och personlighetsstörningar.

Patienterna söker sig till behandling med en remiss från läkare.  Poliklinikerna har inte jourmottagning.
Verksamheten omfattar undersökning, behandling och bedömning av rehabiliteringsmöjligheter. Tjänsterna är avgiftsfria för användarna med undantag av läkarutlåtanden. I behandlingsformerna ingår läkemedelsbehandling, individ- och familjemöten och gruppvård.

Avdelningsöverläkare Mirjam Raidma
Avdelningsskötare Marita Komppa-Valkama
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Borgå psykiatriska poliklinik
Brunnsgatan 37, 5:e vån.
06100 Borgå
Kansli 019 548 3800
Fax 019 548 3802

Kansliet är öppet mån–fre kl. 8.00–15.00.
Måndagar och torsdagar kl. 13–14 under teamtiden är kansliet stängt.

Borgå psykiatriska poliklinik är belägen i det s.k. WSOY-huset i centrum av Borgå och den betjänar i första hand invånarna i Borgå och Askola kommuner.

Lovisa psykiatriska poliklinik
gatan 2gatan 4
07900 Lovisa
Kansli 019 548 3860
Fax 019 548 3870

Kansliet är öppet mån–tors kl. 8.00–15.45, fre kl. 8–14.
Lovisa psykiatriska polikliniken betjänar i första hand invånarna i Lovisa och Lappträsk kommun.

Sibbo psykiatriska poliklinik
Stora Byvägen 20, 2. vån
04130 Sibbo
Kansli 040 191 4382
Fax 09 471 63659

Kansliet är öppet mån–tors kl. 8.00–15.30, fre kl. 8.00–14.00.
Sibbo psykiatriska poliklinik är belägen i centrum av Nickby och den betjänar i första hand invånarna i Sibbo och Borgnäs kommuner.