Psykiatriska ergoterapicentralen

Borgå sjukhus
Mannerheimgatan 20, 4:e vån.
06100 Borgå

Kansli 019 548 3740
Fax 019 548 3741
Ansvarig ergoterapeut 019 548 3751 Anneli Riipi
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Ergoterapicentralen ligger i centrum av Borgå.

Patienterna kommer till den psykiatriska ergoterapicentralen med remiss av läkare via de psykiatriska enheterna vid Borgå sjukhus.
Vid ergoterapienheten görs en bedömning av patientens funktionsmöjligheter och utifrån bedömningen gör man tillsammans med patienten upp individuella mål och en ergoterapiplan som beaktar målen för patientens rehabilitering.

Ergoterapin genomförs både individuellt och i grupper på mottagningen och vid behov i patientens vardagsmiljö där man strävar efter att använda olika funktioner på ett målinriktat sätt.