Polikliniken för ögonsjukdomar

​Borgå sjukhus
Tarkisvägen 42, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
1 vån.

Öppethållningstid vardagar kl. 8-15

Kansli, sekreterare telefontid må-fre kl. 9.00-10.30 tel. 019 548 2206

Förfrågningar om tidsbeställning och remisser samt annullering av tider också silpkl.porvoo@hus.fi (Nämn i meddelandet namn och födelsetid, inte personbeteckning)

Fax 019 548 3122

Biträdande avdelningsskötare Mari Hallenberg
Ansvarig läkare Aapo Virtanen
E-postadresser förnamn.efternamn@hus.fi 

På polikliniken för ögonsjukdomar sköts patienter med diabetesretinopati, glaukom, åldersbetingad våt makuladegeneration och starr samt dessutom allmänna ögonsjukdomar hos barn.

Man kommer alltid till polikliniken med läkarremiss. Enheten har inte jourverksamhet för ögonsjukdomar utan jourpatienterna sköts på Ögonklinikens jourpoliklinik i Mejlans.