Polikliniken för lungsjukdomar

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (entrévåningen)


Öppettider mån–tors kl. 7.30–15.30 och fre kl. 7.30–13.45

Kansliet sekreterare, telefontid mån-fre kl. 10 – 11, tel. 019 548 2523
Fax 019 548 2615


Avdelningsskötare Karin Jensen
Överläkare Tuuli Heinikari
E-postadress förnamn.efternamn@hus.fi

På polikliniken för lungsjukdomar utförs bland annat lungfunktionsprov (spirometri), bronkoskopi, sömnapnéundersökningar, allergiundersökningar, desensibilisering och astmahandledning. Klienterna kommer till polikliniken med en remiss från läkare.
Vid polikliniken för lungsjukdomar verkar även en tobaksklinik som ger tobaksupplysning och behandling vid avvänjning från tobak.
Skötare på tobakskliniken tfn 050 427 6549

I nödfall under veckoslut och helgdagar kan ni kontakta sjukhusets jourpoliklinik, 019 548 2551.​