Polikliniken för lungsjukdomar

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (entrévåningen)


Öppettider mån–tors kl. 7.30–15.30 och fre kl. 7.30–14.15

Tidsbeställning, remissförfrågningar, tidsannulleringar och rådgivning
tel. 019 548 2710 må-fre kl. 8.00-13.00

Fax 019 548 2615


Avdelningsskötare Karin Jensen
Överläkare Heikki Ekroos
E-postadress förnamn.efternamn@hus.fi

På polikliniken för lungsjukdomar utförs bland annat lungfunktionsprov (spirometri), bronkoskopi, sömnapnéundersökningar, allergiundersökningar, desensibilisering och astmahandledning. Klienterna kommer till polikliniken med en remiss från läkare.

Vid joursituation ring Jourhjälpen, numret 116 117.  Jourhjälpen erbjuder avgiftsfri akut hälsorådgivning dygnet runt.