Polikliniken för internmedicin

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (entrévåningen)

Öppettider mån–tors kl. 8-16 och fre kl. 8-14.15

Tidsbeställning, remissförfrågningar, tidsannulleringar (sekreterare)

Diabetes, tel. 019 548 2774
Endokrinologi, tel. 019 548 2774
Endoskopi, tel. 019 548 2435
Gastroenterologi, tel. 019 548 2383
Hematologi, tel. 019 548 2774
Infektioner, tel. 019 548 2774
Kardiologi, tel. 019 548 2436
Reumasjukdomar, tel. 019 548 2501

Tidsannulleringar också sispkl.porvoo@hus.fi 
(Berätta ditt namn och födelsetid, inte socialsignumet, i meddelandet)

Rådgivning (sjukskötare)
Diabetesskötare, tel. 050 427 5256
Endokrinologisk skötare må-to 8.15-9.00, tel. 019 548 2236
Endoskopiskötare må-to 8.15-9.00, tel. 019 548 2401
Gastroenterologisk skötare må-to 8.15-9.00, tel. 019 548 2236
Hematologisk skötare må-fre 12.30-13.15, tel. 019 548 2238
Infektionsskötare må-to 8.15-9.00, tel. 019 548 2236
Kardiologisk skötare (hjärtsjukdomar) må-to 15.00-15.30, tel. 019 548 2268
Reumaskötare må-to 8.15-9.00, tel. 019 548 2248

Palliativa polikliniken torsdagar kl. 12.00-16.00, tel. 040 194 5447.

Fax 019 548 2240

Avdelningsskötare
 Karin Jensen
Överläkare Yvonne Wennerstrand
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Klienterna kommer till polikliniken för internmedicin alltid med en remiss från läkare.  På polikliniken vårdas internmedicinska patienter från olika specialområden.​​​

Vid joursituation ring Jourhjälpen, numret 116 117.  Jourhjälpen erbjuder avgiftsfri akut hälsorådgivning dygnet runt.