Polikliniken för barnsjukdomar

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Sekreterare, tidbeställningsärenden, mån-fre kl. 9-11 tel. 019 548 3141
e-post: lastenpkl.porvoo@hus.fi

Fax 019 548 3142

Sjukskötarens telefonmottagning för poliklinikens patienter
mån–fre kl. 8-9 och 14–15 tel. 019 548 3140

Avdelningsskötare Karin Jensen
Överläkare Henrikka Aito
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Polikliniken för barnsjukdomar är öppen vardagar kl. 8–16.
Polikliniken för barnsjukdomar är belägen på andra våningen i sjukhusets huvudbyggnad.

Vård- och observationsenhet​ fungerar i samband med polikliniken.​

Polikliniken vårdar patienter med tidsbeställning och jourpatienter som kommer med remiss. På barnpolikliniken vårdas patienter med bland annat följande sjukdomar:

  • diabetes
  • allergier och astma
  • olika urinvägsbesvär, till exempel sängvätning
  • förstoppning
  • fortsatta kontroller av nyfödda och uppföljning av utvecklingen
  • ätstörningar
  • stödbehandlingar av cancersjukdomar


Kontaktuppgifter till diabetesskötaren:

 ​Diabeteshoitaja Diabeteskotare.pdfDiabeteshoitaja Diabeteskotare.pdf