Neurologiska polikliniken

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (entrévåningen)

Öppettider mån–tors kl. 7.30-15.30 och fre kl. 7.30-14.15
 

Tidsbeställning, remissförfrågningar, tidsannulleringar och rådgivning
tel. 019 548 2710 må-fre kl. 8.00-13.00


Avdelningsskötare Karin Jensen
Överläkare Satu Mustanoja
E-postadresser fornamn.efternamn@hus.fi

Neurologiska polikliniken vid Borgå sjukhus erbjuder neurologiska öppenvårdstjänster inom specialsjukvården för invånare inom Borgå sjukvårdsområde (Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo), vilka fyllt 16 år. Det är fråga om en tidsbeställningspoliklinik.

Tjänster ordnas utgående från remiss eller konsultationsbegäran, som kommit till polikliniken från läkare vid hälsostation, privat läkarstation eller annat sjukhus, då patienten har neurologiska symptom som förutsätter undersökning eller vård på sjukhusnivå.

Neurologiska sjukdomar omfattar sjukdomar i hjärnan, ryggmärgen, perifera nervsystemet eller musklerna. Den ansvarige läkaren på polikliniken bedömer utifrån remissen behovet av undersökningar och vård och hur akut varje enskilt fall är. Utifrån bedömningen reserveras patienten en mottagningstid eller telefontid till en läkare på neurologiska polikliniken. I vissa fall kan remissen sändas tillbaka till den remitterande läkaren tillsammans med skriftliga anvisningar om fortsatt vård eller för tilläggsutredningar. Redan innan mottagningsbesöket är det möjligt att ordinera undersökningar på basis av remissen. På polikliniken kan långtidsuppföljning för neurologiska sjukdomar endast ordnas i specialfall.

Krävande jourverksamhet och intensivvård inom specialområdet neurologi har koncentrerats till Mejlans sjukhus. Undersökning och vård av muskelsjukdomar och neurologiska sömnstörningar har koncentrerats till HUCS:s neurologiska poliklinik i Mejlans. Neurokirurgiska patienter vårdas på Tölö sjukhus. Under 16-åriga neurologiska patienter vårdas på de barnneurologiska enheterna.

Uppmärksamhetsstörningar vårdas inom specialområdet psykiatri.
Vården av patienterna på den neurologiska polikliniken utgör mångprofessionellt samarbete i vilket utöver neurologer även deltar sjukskötare, talterapeut, neuropsykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter och socialarbetare.​

Vid joursituation ring Jourhjälpen, numret 116 117.  Jourhjälpen erbjuder avgiftsfri akut hälsorådgivning dygnet runt.​