Nefrologiska polikliniken (njurpoliklinik)

​Borgå sjukhus
Tarkkisvägen 42, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
1. våning (sjukhusets nybyggnad)

Öppethållningstider vardagar klo 7-15

Telefon 019 548 3124 eller 019 548 3128

Tidbeställning och rådgivning

  • ​I fråga om tidsbeställningar, kontakta må-to kl. 10-11 tel. 019 548 3124
  • I fråga om sjukdom, kontakta må och ti kl. 8-8.45 tel. 019 548 3128


Fax 019 548 3132

Avdelningsskötare Karin Jensen
Avdelningsöverläkare Hanna Paajanen
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Man kommer till nefrologiska polikliniken med läkarremiss.
Vid polikliniken vårdas njur- och blodtryckspatienter.​

Dialys​