Polikliniken för patienter med förlossningsrädsla

I samband med moderskapspolikliniken fungerar även polikliniken för förlossningsrädsla, dit man kommer med remiss från rådgivningsläkare, hälsovårdare eller privatläkare.

Alla föderskor känner rädsla i någon mån då de tänker på den kommande förlossningen.
De vanligaste orsakerna till förlossningsrädsla är smärta, tidigare erfarenheter, andras erfarenheter, rädsla för barnets hälsa samt rädsla för att förlora kontrollen.

Om modern lider av förlossningsrädsla skickar mödraskapsrådgivningens hälsovårdare eller läkare henne till moderskapspolikliniken, där man på basen av remissen avgör behovet av vård.
Mödrarna styrs vanligtvis till förlossningssalens barnmorskor, med vilka det förs en diskussion om förlossningsrädslan samt görs upp en individuell förlossningsplan. Vid behov kan modern komma till polikliniken på nytt. Meningen med verksamheten på polikliniken för förlossningsrädsla är att möjliggöra en säker och positiv förlossningsupplevelse.

Föderskan har rätt att delta i beslutstagandet gällande sin egen vård. Det är omöjligt att på förhand veta hur förlossningen kommer att gå, men någon slags förlossningsplan kan man ändå göra.
Det hjälper att vara medveten om olika smärtlindringsalternativ samt för- och nackdelar med olika förlossningssätt då man förbereder sig för förlossningen.

Mer information om mottagningen för förlossningsrädsla