Amningspolikliniken

Borgå sjukhus
Tarkisvägen 42, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
1.våningen i nybyggnaden

Tidsbeställning sekreterare kl. 9-11, tel. 019 548 3105

Amningspolikliniken erbjuder stöd och hjälp i ammandet enligt mammans egna önskemål, behov och målsättningar.

På polikliniken får man handledning gällande bl.a. :

  • att få mjölken att räcka till
  • amningsgreppet
  • då barnet vägrar amma
  • smärtor förorsakade av amning

 

Det är avgiftsfritt att besöka och ringa till amningspolikliniken och det behövs ingen skild remiss.