Moderskapspolikliniken

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
Fax 019 548 3122

Moderskapspolikliniken ligger på 1:a våningen i sjukhusets nybyggnad.

Överläkare Henna Turunen
Avdelningsskötare Karin Jensen
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Moderskapspolikliniken är öppen vardagar kl. 8–15.30

Tidsbeställning, sekreteraren
 mån–tor kl. 8.00–15.00, fre kl. 8.00-14.00
tel. 019 548 3105, 

Telefontid till barnmorska mån-fre kl. 8.00-9.00, tel. 019 548 3117

vid jourfall mån-fre kl. 8-15.30, tel. 050 302 7366

Moderskapspolikliniken är en tidsbeställningspoliklinik inom specialsjukvården. Polikliniken betjänar gravida kvinnor. Klienterna kommer till polikliniken med en remiss från rådgivningsläkare, -skötare eller privatläkare eller vid jourfall via telefonsamtal, tel. 050 302 7366.

Orsaker till remissen kan vara bl.a. graviditetsdiabetes, blodtryckssymptom, tvillinggraviditet, att barnet ligger i sätesläge, förlossningsrädsla, funktionsstörning i levern, överburenhet eller bedömning av förlossningssätt.  

I samband med moderskapspolikliniken finns polikliniken för förlossningsrädsla, amning, graviditetsdiabetes samt den nyfödde.

På polikliniken utförs även ultraljudsscreening av fostret. Man får en mottagningstid till ultraljudsscreening per post på basen av en remiss från rådgivningen. Tilläggsuppgifter fås från den egna rådgivningen. ​​​​​