Kirurgiska polikliniken, kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
1. våningen

Öppettider vardagar kl. 8–16

Kansliet, sekreteraren, telefontid mån-fre kl. 8.00-13.00
tel. 019 548 2560

Förfrågningar gällande tidsbeställning också till: kirpkl.porvoo@hus.fi (Skriv namn och födelsetid i meddelandet, men inte socialskyddssignum) 

Fax 019 548 2624


Avdelningsskötare Karin Jensen
Överläkare Aleksi Lähdesmäki
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Kirurgiska poliklinikens specialiteter är ortopedi, plastikkirurgi, tarmkirurgi, urologi och allmänkirurgi. Man kommer alltid till polikliniken med läkarremiss. Också uppföljningsbesöken efter vård på bäddavdelning sker på polikliniken.

Förutom de kirurgiska specialiteterna har också en specialist i öron-, näs- och halssjukdomar mottagning två dagar i veckan på kirurgiska polikliniken.​

Knäprotesoperation - patientvägledning

Höftprotesoperation - patientvägledning