Familjer med baby

En graviditet och ett barns födelse väcker en mängd olika känslor och förändrar familjens liv och vardag. Föräldrarna har sin egen historia och varje baby är en unik individ. Familjens livssituation kan vara besvärlig av många orsaker. Föräldrarna upplever omväxlande känslor av glädje och oro. Om föräldrarna oroar sig väldigt mycket och oron inte lindras med hjälp av stöd från de nära anhöriga eller rådgivningen, kan det stöd som babyarbetsgruppen erbjuder vara till hjälp.

Man kan ta kontakt med babyarbetsgruppen vid Borgå sjukhus barnpsykiatriska poliklinik, om

  • en gravid mamma eller barnets pappa eller mamma är deprimerad, har ångest eller upplever osäkerhet
  • om babyn har svårigheter med att äta eller finna sömnrytmen
  • babyn gråter oroväckande mycket eller
  • föräldrarna är oroliga över babyns välbefinnande och utveckling.


Babyfamiljverksamheten utgör barnpsykiatrisk specialsjukvård och betjänar hela Borgå sjukvårdsområde. Tjänsten är avsedd för familjer som väntar barn och för familjer med baby. En remiss rekommenderas. En anställd inom hälso- och sjukvården kan skriva en remiss.

Arbetsgruppen består av en barnpsykiater, en sjukskötare och en socialarbetare. Arbetsgruppen arbetar tillsammans med familjen utifrån en överenskommen plan antingen individuellt eller i vårdgrupper. Målet är att man genom samverkan ska kunna stärka interaktionen mellan förälder och baby och stärka föräldra-skapet. Ibland kan några möten hjälpa föräldrarna vidare, medan det andra gånger kan krävas långvarigare arbete. I de flesta fall är det till nytta att samarbeta även med övriga parter som stödjer familjen.

Babyfamiljmottagningen finns på Borgå sjukhus barnpsykiatriska poliklinik, Mannerheimgatan 20 C, 3:e våningen. Arbetsgruppen kan nås per telefon via kansliet vardagar kl. 8–16, tel. 019 548 3701.