Barn i skolåldern (7–12-åringar)

​På polikliniken för barnpsykiatri bedöms och vårdas barn i åldern 7–12 år, när barnet har emotionella och beteendemässiga problem som stör barnets funktionsförmåga, exempelvis

  • allvarlig beteendestörning
  • kraftiga humörsvängningar
  • självdestruktivitet
  • återkommande ångest eller rädsla
  • allvarliga problem med interaktionen


Personalen på polikliniken är multiprofessionell. Arbetsgruppen består av en barnpsykiater, en ergotera-peut, psykologer, socialarbetare och sjukvårdare. Vårdrelationen med polikliniken inleds i allmänhet med en undersökningsperiod som ofta är förenad med en medicinsk bedömning. Under undersökningsperioden träffar vårdpersonalen barnet både tillsammans med föräldrarna och individuellt. Diskussioner förs även med föräldrarna utan att barnet är närvarande. Med föräldrarnas tillstånd samarbetar den vårdande personalen även med skolan eller andra som har en viktig roll i barnets liv (bl.a. eftermiddagsverksamheten, de sociala myndigheterna).

Målet är att få en helhetsbild av barnets problem och resurser. Personalen gör upp en vårdplan för barnet tillsammans med familjen. Vården kan bestå av individuella besök, familjemöten eller gruppvård. I vissa fall är det motiverat att påbörja medicinering, som följs upp av en barnpsykiater. Mötena med föräldrarna utgör en viktig del av den barnpsykiatriska vården. Vid behov samarbetar man med anställda inom övriga specialiteter, till exempel en barnneurolog eller en barnläkare.