Barnneurologiska polikliniken

Borgå sjukhus, barnneurologiska poliklinikens mottagning  
Mannerheimgatan 20 C 3 vån.
06100 BORGÅ
Mottagningen är belägen i centrum av Borgå, i det så kallade WSOY-huset.

Kansliet tfn 019 548 3702

Telefontid till sjukskötare må-fr 9.00-9.30 och to 14.00-15.00.

Telefonnummer till sjukskötare
: 019 548 3728, 050 4278 941


Överläkare Niina Sutinen
Avdelningsskötare Karin Jensen
E-post etunimi.sukunimi@hus.fi
För att trygga patienternas dataskydd handlägger vi inte patientärenden via e-post.

Patienterna kallas till barnneurologiska polikliniken efter remiss.
För besöket tas ut en poliklinikavgift.

På barnneurologiska polikliniken undersöks och vårdas barn och unga i åldern 0-16 år som har

  • epilepsi
  • komplicerad huvudvärk
  • måttliga eller svåra inlärningssvårigheter
  • utvecklingsförsening (språkutveckling, motorisk utveckling, helhetsutveckling)
  • uppmärksamhets- och aktivitetsstörning (start av läkemedelsbehandling)
  • misstanke om en neurologisk sjukdom, t.ex. muskelsjukdomar, cp-syndrom, motoriska störningar