Sjukhusprästerna

​Sjukhusprästen finns till för Dig:

  • som är patient, anhörig eller anställd på sjukhus eller åldringshem
  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du önskar att någon ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du vill ha en böne- eller minnesstund hos en sjuk eller döende som står dig nära
  • då du vill hålla en minnestund vid en avlidens kista eller ta farväl av en avliden
  • då du sörjer

 
Ledande sjukhuspräst Maikki-Liisa Ruhala, 0400 640 369
ext-maikki-liisa.ruhala@hus.fi

  • må, ti, to Borgå sjukhus


Sjukhuspräst Pia Ala-Soini, tel. 040 526 7485
pia.ala-soini@evl.fi

  • ons, Borgå sjukhus psykiatriska avdelningarna