Patientombudsmannen

​Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Telefon 019 548 21 torsdagar kl. 10–15

Patientombudsman för Borgå sjukvårdsdistrikt är ledande socialarbetare Janine Tallberg. Patientombudsmannens rum ligger på 3:e våningen i sjukhuset (entrévåningen).

Patientombudsmannen arbetar för att främja och förverkliga patientens rättigheter
och för att förbättra vården av patienterna.

Patientombudsmannen

  • ger råd och informerar om patientens rättigheter
  • bistår vid behov med att skriva en anmärkning, en patientskadeanmälan eller ett klagomål

 

Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) trädde i kraft den 1 mars 1993 och dess syfte är att

  • förbättra patientens rättsskydd
  • skapa klarhet i samarbetet mellan patienten och hälsovårdspersonalen

 

Patienten har rätt till god hälso- och sjukvård och god behandling i samband med den. Vården av patienten skall ordnas och patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks och att hans övertygelse och integritet respekteras. Lagen betonar även patientens rätt till information och självbestämmanderätt och aktivt deltagande i vården.