Kafé Cafeoli

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Kafeterian är öppen
må-to kl. 7.30-18.00
fre kl. 7.30-17
Lö-sö och hegdagar kafé är stängt.

Det serveras morgån grött kl. 7.30-9.00 och lunch (soppa eller gröt) kl. 11-13.45.
Kafeterian ligger bredvid informationen. Ravioli ansvarar för kafeterians verksamhet.

Då kafeterian är stängd, kan man använda mellanmålsautomaten. Den finns på sjukhusets 3. våning mittemot kafeterian.