Prehospital akutsjukvård

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06150 Borgå

Ansvarig läkare för den prehospitala akutsjukvården Kalle Korvola
Chef för den prehospitala akutsjukvården Marco Ehrstén
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Ansvaret för att ordna preshospital akutsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen övergick från kommunerna i Borgå sjukvårdsområde till sjukvårdsdistriktet från och med den 1 januari 2012. Inom Borgå sjukvårdsområde ordnas verksamheten i samarbete med räddningsväsendet i området så att räddningsverket i Östra Nyland producerar den egentliga prehospitala akutsjukvården och första insatsen och Borgå sjukvårdsområde fältledningen för den prehospitala akutsjukvården.

För ledningen av avdelningen för prehospital akutsjukvård svarar den ansvariga läkaren för den prehospitala akutsjukvården tillsammans med chefen för den prehospitala akutsjukvården och sex ansvariga akutvårdare (fältchefen för den prehospitala akutsjukvården).​​​