Borgå sjukhus jour

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
3:e våningen (entrévåningen)
Jouren har en egen ingång bredvid sjukhusets huvudingång.


Jourhjälp 116 117 (priset av samtal 0 eur)

Jourpoliklinik (anhörig förfrågningar) 019 548 2551
Fax 019 548 2552

Avdelningsskötare
Timo Halme
Överläkare Laura Moring
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Jouren på Borgå sjukhus erbjuder tjänster för patienter som har insjuknat plötsligt och behöver brådskande hjälp. Jourpolikliniken erbjuder också tjänster i sådana fall då hälsovårdscentralerna är stängda och vården inte kan ges på ett säkert sätt på den egna hälsovårdscentralen nästa vardag.
 
Jouren är öppen 24 timmar om dygnet. Under kvällar, veckoslut och helger är jourpolikliniken vid Borgå sjukhus det enda jourhavande verksamhetsstället i hela Östra Nyland.
 
Vid nödsituation och vid behov av ambulans: ring nödnumret 112.
 
Nödsituationer är t.ex.:
  • Svår smärta i bröstet
  • Förlamningssymptom
  • Medvetslöshet

 

När det gäller annat behov av brådskande vård:

  • vardagar kl. 8-16: ring till din egen hälsovårdscentral
  • andra tider: ring till Borgå sjukhus jourhjälp, tel. 116 117

 


Kontaktuppgifter till hälsovårdscentralerna:

Askola

Lappräsk och Lovisa

Borgnäs

Borgå

Sibbo​​​​

112.jpg