Feedback

Patienter som fått vård på Borgå sjukhus och klienter som fått hjälp samt anhöriga kan fylla i en kundnöjdhetsundersökning.

Lämna feedback genom att fylla i kundnöjdhetsundersökningen i elektroniskt format eller pappersformat. Be den vårdande enheten om pappersformuläret.

Alla kan lämna öppen feedback.

Kom ihåg att alltid nämna den vårdenhet som du vill rikta feedbacken till.

På sjukhuset finns det en patientombudsman som är där för patienternas skull och som hjälper till vid eventuella anmärkningar och klagomål.

Feedbacken från klienterna är mycket viktig eftersom den används för att kontinuerligt utvärdera och utveckla verksamheten.