Jag som patient

Här hittar du information om bl.a. hur du får vård, väntetider och behandling av remisser på Borgå sjukhus.