Psykiatriska ergoterapienheten

Borgå psykiatriska sjukhus  
Sjukhusvägen 2, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Växel 019 54 821
Ansvarig ergoterapeut 019 548 3751 Anneli Riipi
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Psykiatriska ergoterapienheten erbjuder tjänster för patienter på akut- och rehabiliteringsavdelningarna och jourpolikliniken.

Vid ergoterapienheten bedöms patientens funktionsmöjligheter och utifrån bedömningen gör man tillsammans med patienten upp individuella mål och en ergoterapiplan som beaktar målen för patientens rehabilitering.

Ergoterapi genomförs både individuellt och i grupper och vid behov i patientens vardagsmiljö där man strävar efter att använda olika funktioner på ett målinriktat sätt.