Psykiatrisk intensiv öppenvård

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Kansliet 019 548 2790

Kontaktpersoner:

Avdelningsskötare Marko Rantanen, tel. 040 510 5101
Biträdande överläkare Ritva Helin, tel. 040 352 1877

E-post: förnamn.efternamn@hus.fi

Den psykiatriska intensiva öppenvården ger psykiatrisk vård och rehabilitering inom Borgå sjukvårdsområde. Patienten hänvisas till den intensiva öppenvården i situationer då andra metoder i den psykiatriska öppenvården är otillräckliga som stöd för patientens psykiska hälsa och funktion.

Ett allmänt mål är att erbjuda psykiatrisk vård och rehabilitering som placerar sig mellan traditionell öppenvård och vård på avdelning och därigenom motsvara patienternas behov mer mångsidigt. Till den intensiva öppenvårdens enhet hör den psykiatriska jouren och tre andra linjer. På den intensiva öppenvårdens enhet gör man en bedömning av vilken linje patienten hänvisas till.

I jouren bedömer man och vårdar patienter som har ett akut behov av psykiatriska tjänster på grund av exempelvis akuta symtom på psykos, risk för självmord eller på grund av svår kris. Jouren används i situationer då andra psykiatriska tjänster anses otillräckliga. Från jouren kan patienten hänvisas till ett team inom den intensiva öppenvården eller till vård på avdelning om den psykiska hälsan så kräver.

  • Linjen vårda intensivt tar hand om patienter som lider av svåra störningar i den psykiska hälsan då sjukdomen kräver mer intensiv vård än sedvanlig psykiatrisk öppenvård på grund av fas med svårare sjukdomssymtom, betydande försämring av handlingsförmåga eller brist på engagemang för vården.
  • Linjen rehabilitera intensivt svarar för rehabiliteringen av patienter med svår psykisk störning (i allmänhet långvarig psykos eller bipolär sjukdom som blivit kronisk) där rehabiliteringen riktar sig till patienternas egen miljö. Målet med rehabiliteringen är att i öppenvården förbättra en betydlig funktionsnedsättning som beror på en psykisk störning när öppenvårdens tjänster är otillräckliga.
  • Linjen undersök intensivt svarar för undersökning av tidig eller förstagångs psykos samt faser i dessa i Borgå sjukvårdsområde. Patienten hänvisas till linjen då man misstänker psykossjukdom eller risk för sådan. Linjen erbjuder även utbildnings- och konsulttjänster exempelvis för den grundläggande hälsovården och för studenthälsovården.