Leiko – direkt från hemmet till operation

​Leiko är en verksamhetsmodell, där patienterna kommer till sjukhusets Leiko-avdelning till en förbestämd tid samma dag som operationen skall ske. Förberedandet inför operationen sker hemma endera via telefon eller enligt anvisningar som man fått under pre-operativa besöket.

Skötaren ringer till patienten vardagen före operationen och instruerar patienten gällande operationsdagens medicinering, upprepar de givna förberedelseanvisningarna samt meddelar vilken tid patienten skall befinna sig vid sjukhuset. På operationsdagen väntar patienten på sin operationstur vid Leiko-avdelningen efter att förberedelserna är gjorda.