Dagkirurgiska enheten

​Dagkirurgiska enheten erbjuder operations- och anestesitjänster för dagkirurgiska och polikliniska vuxen- och barnpatienter från de olika specialiteterna inom medicin. Vid enheten vårdas ortopediska, allmänkirurgiska, urologiska och gynekologiska, barn- och plastikkirurgiska patienter samt patienter med öron-, näs- och halssjukdomar. Psykiatriska patienters ECT-vård ges också vid enheten.

Dagkirurgi
Dagkirurgi är välplanerad och kostnadseffektiv verksamhet, som betjänar befolkningen. Då operations- och smärtlindringsmetoderna ständigt utvecklas, kan en allt större del av kirurgiska ingrepp göras inom dagkirurgi. Patienten anländer till sjukhuset samma morgon som ingreppet görs och får vanligtvis åka hem samma kväll.

Patientens egen motivation inför ett dagkirurgiskt ingrepp är viktig, eftersom patienten måste ta ansvar för sin egen vård före och efter operationen. Detta stöds med hjälp av individuell handledning och skriftliga anvisningar för vård hemma. Patienten bör bli avhämtad från sjukhuset av en ledsagare och ha sällskap av en vuxen över natten. Kontakttagandet dagen efter operationen ökar patientsäkerheten.