Kirurgiska bäddavdelningen 2

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
2. våningen (nya byggnaden)

Besökstider kl. 13.00–18.30

Avdelningssekreterare 019 548 3228, 548 3229

Skötare
Rum 1-5: 019 548 3212
Rum 6-11: 019 548 3214
Rum 12-17: 019 548 3206

Fax 019 548 3227

Avdelningsskötare Marika Innanen
Avdelningsöverläkare Esko Glücker
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Kirurgiska avdelningen tar hand om patienter som behöver kirurgisk vård (operationsvård).​