Regionala hemsjukhuset

Regionala hemsjukhuset inleder sin verksamhet 1.4.2020

Verksamhetsställen:

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06151 Borgå

Lovisa hälsocentral
Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa

Sibbo hälsostation
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
Telefon: 040 486 4696 

Hemsjukhuset erbjuder individuell och kundorienterad sjukhusvård hemma som ett alternativ till vård på avdelning. 

Hemsjukhusvård genomförs hemma hos kunden eller i annan bostad, såsom i boendeservice. Sjukskötarna i hemsjukhuset förverkligar vården hemma hos kunden i enlighet med en tillsammans upprättad vårdplan. 

Vid behov finns möjlighet att byta till sjukhusvård. Hemsjukhuset har verksamhet dygnet runt varje dag på året.

Läkare och sjukskötare hör till personalen på hemsjukhuset. Sjukskötaren är tillgänglig dygnet runt. 

Sjukvården som erbjuds av hemsjukhuset omfattar bland annat:
 • ​intravenös läkemedelsbehandling och vätsketillförsel
 • blodtransfusioner
 • syrgasbehandling
 • smärtbehandling
 • palliativ vård och vård vid livets slutskede
 • blodprovstagning

Förutsättningar för hemsjukhusvård
 • ​minst 16 års ålder
 • läkaren har utvärderat kundens lämplighet som hemsjukhuspatient och upprättat vårdanvisningar
 • kunden vill vårdas hemma och hans eller hennes tillstånd tillåter det
 • kunden klarar av sina dagliga sysslor självständigt eller med hjälp från närstående och stödtjänster
 • kunden förbinder sig att avstå från berusningsmedel under vården
 • husdjur hålls kopplade eller i ett annat rum under vårdbesöken

Avgifter
 • ​Hembesök: 12,00€ (läkare eller sjukskötare). Endast ett besök faktureras per dygn.
 • I avgiften ingår läkemedel och vårdtillbehör i akutvård som används av sjukskötarna vid hembesöken.
 • Hemsjukhusbesöken är avgiftsfria för kunder i regelbunden hemvård.
 • Hemsjukhusets avgifter räknas inte till avgiftstaket.