Dialys

Borgå sjukhus
Tarkisvägen 42, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
1:a våningen (nybyggnaden)

Öppettider måndag–lördag kl. 7–16
019 548 3133, 548 3130 eller 548 3131 (kansliet)

Avdelningsskötare Karin Jensen
Avdelningsöverläkare Hanna Paajanen
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Vid dialysenheten (hemodialysenheten) vårdas kroniskt sjuka njurpatienter som kommer på hemodialys tre gånger om veckan.

Nefrologiska polikliniken (njurpolikliniken​) är verksam i dialyslokaliteterna. 

Telefontider

  • till skötaren ons kl. 10–11, 019 548 3128 
  • till avdelningssekreteraren mån–tors kl. 10–11, 019 548 3124
​​