Dagsjukhuset

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
2. våningen

Öppettider tis–tor kl. 8-15.30 och fre kl. 8-14.15. Måndag stängt.

Avdelningsskötare Marie Nystedt
Avdelningsöverläkare Jari Punkkinen

E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Dagsjukhuset har 10 vårdplatser. Patienterna kommer till enheten med tidsbeställning för ingrepp som kräver kortvarig vård och uppföljning. Patienterna vid dagsjukhuset kommer för att få olika slag av läkemedels- och cytostatinfusioner och blodtransfusioner. Vid dagsjukhuset utförs olika åtgärder som t.ex. venesektioner, sternalpunktioner och elektiva hjärtkonverteringar. Patienter mottas för observation efter åtgärder som till exempel ultraljudstyrda nålprover och bronkoskopi.​​​