Barnenheten

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå

Sekreterare, tidbeställningsärenden mån-fre kl. 9-11 tel. 019 548 3141
e-post: lastenpkl.porvoo@hus.fi

Fax 019 548 3142

Sjukskötarens telefonmottagning för barnenhetens patienter
mån-fre kl. 8-9 och 14-15 tel. 019 548 3140

Avdelningsskötare Karin Jensen
Överläkare Henrikka Aito
E-post fornamn.efternamn@hus.fi

Barnenheten, som består av barnpolikliniken samt en vård- och observationsenhet, är belägen på andra våningen i sjukhusets huvudbyggnad.

Vård- och observationsenheten är öppen mån-fre kl. 8-18.
 ​
Vid barnenheten vårdas remitterade barn och unga, som kräver observation eller vårdåtgärder.

Exempel på patientgrupper som vårdas vid barnenheten:
  • patienter som kommer för jourmässig vård och observation
  • diabetiker som övergår till insulinpumpsvård och behöver rådgivning eller balansering av vården
  • nyfödda i behov av observation- patienter i behov av läkemedelsinfusioner
  • barn och unga som lider av olika anfalls- eller smärtsymptom. 
​​​​​