Avdelningar och andra vårdenheter

På denna sida har information om de avdelningar och andra vårdenheter inom specialsjukvården som hör till Borgå sjukvårdsområde samlats. 

Välj avdelning/vårdenhet från listan till vänster.